Advies

Ik adviseer in de conceptfase van een evenement of bijeenkomst. Soms gaat dat om enkele tips, maar ik kan ook een compleet (nieuw) draaiboek maken.

Of je kunt boeien, amuseren, informeren en/of verrassen hangt in hoge mate af van HOE je de informatie overbrengt. Er zijn vele valkuilen maar de belangrijkste zijn: te lang en te veel. Vaak komen de tekortkomingen van een draaiboek pas aan het licht tijdens de werkbespreking met de presentator zelf, een moment dat meestal te laat komt om het inzicht in aanpassingen om te zetten. Door mij - en daarmee de betrokken presentator of spreker - in een vroeg stadium bij de invulling van de presentatie te betrekken, kan worden voorkomen dat goed advies te laat komt.

Een succesvolle bijeenkomst begint ermee dat doelstellingen, draaiboek en presentator of spreker(s) perfect op elkaar zijn afgestemd.